Styl číslování pomocí symbols

V podporovaných prohlížečích budou mít položky odrážku se znakem .