Styl odrážek pomocí @counter-style

V podporovaných prohlížečích je jako odrážka zobrazen znak .