Vlastnosť opacity spriehľadní aj text preto, lebo je deklarovaná globálne na celý prvok.

Vlastnosť opacity spriehľadní aj text preto, lebo je deklarovaná globálne na celý prvok.