o.o
Word HTML
návrhohraničenístyl
barva - BORDERCOLOR
šířka - BORDER, CELLSPACING, CELLPADDING
návrhstínováníbarva - BCOLOR
výplň - BACKGROUND
rozloženízarovnáníhorizontální - ALIGN
vertikální - VALIGN
velikost buňkyvýška - HEIGHT
velikost buňkyšířka - WIDTH
sloučení buňkyna řádku - ROWSPAN
sloučení buňkyna sloupci - COLSPAN