Entity ‮ a ‭

Entita ‮ nastavuje směr textu zprava do leva.

Běžný text ‮se najednou otočí.

Entita ‭ funguje obráceně.