Je k něčemu <html lang>?

Neumím česky. I don't speak your language.