První div
Najeďte na tento DIV a "Druhý div" se prolnutím (9. řádek v CSS) zabarví červeně.
Druhý div