Menu schované do tlačítka

Při zmenšení okna pod 480 px se navigace (seznam odkazů) transformuje do tlačítka, které bude seznam zobrazovat/skrývat.

Vztahuje se k článku Responsivní menu.