Stylování sloupců tabulky
tabulka první sloupec tabulka druhý sloupec tabulka třetí sloupec
tabulka první sloupec tabulka druhý sloupec tabulka třetí sloupec
tabulka první sloupec tabulka druhý sloupec tabulka třetí sloupec

Podle CSS specifikace jde sloupcům tabulky deklarovat pouze tyto vlastnosti: border, background, width, visibility.

Využitím pseudotřídy :first-child a selektoru přímého souseda lze toto omezení obejít a trochu se rozšoupnout.