Uprostřed textu je tučnost normální a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 3/2px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 1/1px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 2/3px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 1/2px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 1/3px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost normální a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 3/2px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 1/1px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 2/3px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 1/2px a pak zase text.

Uprostřed textu je tučnost stínová 1/3px a pak zase text.