Srovnání seznamů <ul>, <menu> a <dir>

Všechny by měly vypadat stejně.

  • Položka <dir>
  • Položka <dir>
  • Položka <menu>
  • Položka <menu>