Překrývání rámečku

Záporným odsazením

Zápornou posicí