Zobrazení obsahu po vybrání radia čistě v CSS

Div zobrazený po zaškrtnutí radia.