Zobrazení obsahu po zaškrtnutí radia

Div zobrazený po zaškrtnutí radia.